Cấp cứu

Bệnh viện có đội cấp cứu sẵn sàng đi đón bệnh nhân tại hiện trường, tại nhà 24/24h. Bệnh viện có bộ phận cấp cứu làm việc 24/24 giờ, thực hiện cấp cứu và sơ cứu ban đầu. Bệnh nhân sẽ được chuyển vào bộ phận hồi sức tích cực nếu thuộc diện đe dọa các chức năng sống (Hồi sức). Bệnh nhân thuộc các chuyên khoa, sẽ được bác sĩ chuyên khoa đến hội chẩn và xử lý kịp thời. Trường hợp bệnh nặng, vượt quá khả năng điều trị của bệnh viên, bệnh viện có xe cấp cứu và nhân viên chuyển tuyến trên kịp thời.