Khoa Răng Hàm Mặt

kham rang

1.Lịch sử:

-      Khoa Răng Hàm Mặt được thành lập trên cơ sở tách từ Liên chuyên khoa vào ngày 10 tháng 7 năm 2008 theo quyết định số… của Sở Y Tế Quảng Nam.

     1.Lịch sử:

-      Khoa Răng Hàm Mặt được thành lập trên cơ sở tách từ Liên chuyên khoa vào ngày 10 tháng 7 năm 2008 theo quyết định số… của Sở Y Tế Quảng Nam.

 

2.Tổ chức nhân sự:

-         Tổng số 11 CBVC

+   Trong đó:  BS CKI: 02

                       BS CKRHM: 01

                       ĐD: 07

3.Chức năng nhiệm vụ:

-    Khoa Răng Hàm Mặt có chức năng khám và điều trị các bệnh lý về răng miệng và hàm mặt, tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy và điều trị các bệnh lý về Răng Hàm Mặt như: điều trị tủy, nhổ các răng khó mọc lệch, mọc ngầm, phẫu thuật các khối u vùng miệng và hàm mặt, phẫu thuật kết xương hàm bằng nẹp vis…

3.1.    Công tác điều trị ngoại trú.

-         Khám, nhổ răng- nhổ răng tiểu phẫu thuật

-         Cấp cứu hàm mặt

-         Chữa răng, điều trị nội nha, trám răng thẩm mỹ.

-         Giải quyết các bệnh lý răng, miệng, hàm mặt

3.2.Công tác điều trị nội trú.

-         Điều trị chấn thương hàm mặt thực hiện các phẫu thuật chấn thương hàm mặt

-         Điều trị các loại viêm nhiễm hàm mặt

-         Phẫu thuật các loại khối u vùng hàm mặt

3.3.Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

3.4.Tham gia công tác đào tạo tuyến dưới.

-         Đào tạo học sinh; sinh viên trường Cao đẳng Y Tế Quảng Nam, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Y Tế Trung Ương II Đà Nẵng

4.Một số hình ảnh hoạt động của khoa:

clip image002

5.Hướng phát triển

 -  Triển khai phục hình tháo lắp, cố định, cắm ghép Implant

 -  Thực hiện phẫu thuật các dị dạng vùng hàm mặt

 -  Phẫu thuật thẫm mỹ, tạo hình vùng hàm mặt

    6.Thành tích

Năm 2008, 2009,2010,2011,2012 khoa đạt được hoàn thành tốt nhiệm vụ và Tổ Công Đoàn vững mạnh

 

                                                                                              Trưởng khoa: BS CKI: Lê Tấn Dũng