NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đã thực sự trở thành vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại đồng thời cũng là vấn đề cấp thiết của nước ta. Nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan đến mọi người, mọi ngành,mọi vùng miề, nhất là sự phát triển bền vững của đất nước và đang thành vấn đề đáng quan tâm khi hàng loạt các bệnh liên quan vấn đề này gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. 

                                      

Môi trường là tập hợp tất cả các điều kiện, hiện tượng trong tự nhiên như đất, nước, không khí, thế giới động vật và thực vật.Môi trường có mối quan hệ ,mật thiết qua lại với sức khỏe con người. Khi môi trường bị ô nhiễm như : ô nhiễm nước, không khí, đất, thực phẩm và các ô nhiễm khác sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực cho lao động, sản xuất, đời sống và đặc biệt sức khỏe con người.

*** Nước sạch  là nước không màu, không mùi, không vị, có thể chứa các yếu tố vật lí – hóa học và vi sinh trong mức độ cho phép không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

** Hiện nay trên nước ta tại một số nơi còn bị ô nhiễm nguồn nước và môi trường nguyên nhân là do:

- Do biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên.

- Nước thải chưa được xử lý thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước.

- Việc phá rừng và phương pháp canh tác truyền thống đã làm giảm khả năng dẫn nước và trữ nước.

- Thuốc trừ sâu và phân bón hóa học thấm qua lớp đất gây ô nhiễm nước ngầm.

- Do nuôi trồng thủy sản ồ ạt, thiếu quy hoạch không tuân theo quy trình kỹ thuật đã gây nhiều tác động tiêu cực tới môi trường nước.

- Thói quen làm chuồng trại gia súc sát bên kênh rạch.

                                   

- Một số loại bệnh liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường: bệnh tả,thương hàn,nhiễm giun sán, sốt xuất huyết.Các bệnh về da như: lang ben,nấm móng,..

**Những biện pháp khắc phục việc gây ô nhiễm nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường:

- Xây dựng thêm các trạm cấp nước sạch cho vùng nông thôn.

- Khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm và hạn chế sử dụng nguồn nước giếng bị ô nhiễm.

- Nâng cao ý thức cộng đồng nhằm giữ sạch nguồn nước như không vứt rác bừa bãi, không phóng uế bậy thải trực tiếp vào nguồn nước sạch, không dùng phân tươi và sử dụng thuốc trừ sâu gây ô nhiễm nguồn nước.

- Xây dựng nhà vệ sinh tự hủy ở khu vực nông thôn để có thể tiết kiệm nước sạch và hạn chế qua mạch nước ngầm làm ô nhiễm nguồn nước.

- Không xả thải các loại chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

- Khuyến khích xây dựng các làng sinh thái xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền xây dựng các chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

- Tổ chức truyền thông trên phương tiện truyền thông của đơn vị, treo pano áp phích, khẩu hiệu dọc đường tuyến đường chính của đơn vị, các khu tập trung đông công nhân, văn phòng, các công trường phân xưởng,..

                                                                                               T3G