Đồng chí Nguyễn Văn Đông- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐ- phát biểu tại Hội nghị 

232

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng- Chủ tịch CĐ Y tế VN - phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến những nội dung cơ bản về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động; hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “môi trường bệnh viện không khói thuốc lá”. Tại Hội nghị, CĐ Y tế VN và CĐ ngành y tế các tỉnh, TP tham dự Hội nghị đã ký cam kết thi đua thực hiện xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc.