Phòng Điều dưỡng

I. Giới thiệu chung:

Tên đơn vị:      PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (Nursing Department)

             Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lãnh đạo Phòng:

            Trưởng phòng: CNĐD. Nguyễn Thị Hồng

                      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều dưỡng trưởng khối:

                    - CNĐD. Lê Thị Hồng Hà               

                    - CNĐD. Võ Thị Dung

II. Cơ cấu tổ chức và hoạt động:

- Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thành lập tháng 3 /2003, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc, hoạt động độc lập và cho đến nay Phòng có 03 thành viên (01 trưởng phòng, 02 điều dưỡng trưởng khối).

- Chức năng nhiệm vụ:

 1.  Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

 2.  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định.

 3.  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình hội đồng điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

 4.  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

 5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo qui định;

 6.  Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

 7.  Phối hợp với khoa KSNK thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, KSNK trong bệnh viện;

 8.  Phối hợp với Trung tâm đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên hàng năm;

 9.   Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

 10.  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

 * Trình độ chuyên môn của Phòng Điều dưỡng và Điều dưỡng trưởng khoa/phòng:

Chuyên môn

Điều dưỡng

Hộ sinh

Kỹ thuật viên

Tổng cộng

Sau đại học

0

 

0

0

Đại học

08

01

0

09

Cao đẳng

 01

 0

 01

 02

Trung học

10

01 

 02

10

Tổng cộng

19

02

03

24

III. Một số định hướng hoạt động giai đoạn 2014 - 2015:

1.Tăng cường hơn nữa mối liên kết trong hệ thống quản lý điều dưỡng từ Phòng Điều Dưỡng đến điều dưỡng trưởng khối/ khoa phòng.

2. Đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý trên cơ sở hiện có để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CSNB tại các khoa phòng.

3. Có 1-2 điều dưỡng tham dự thi tuyển sau đại học, cao học (Chuyên khoa I điều dưỡng thạc sĩ điều dưỡng, QLBV).

4.Thay đổi tư duy của người ĐD thông qua hoạt động đào tạo, kiểm tra giám sát:

      - Xây dựng hình ảnh người ĐD: có kiến thức, có ý thức, tự tin, có lý tưởng và năng động trong mọi công việc.

      - Tự giác học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để ngày càng hoàn thiện.

      - Xây dựng phong cách : nhanh nhẹn, chủ động, tự giác, sáng tạo và phối hợp.

      - Thay đổi phong cách giao tiếp và những thói quen không phù hợp.

     - Mỗi ĐD đưa ra mục tiêu phấn đấu hàng năm tất cả vì sự an toàn người bệnh và vì sự hài lòng người bệnh.

5.Phối hợp với phòng CNTT: từ hệ thống nối mạng vi tính trong toàn viện để cải thiện phương tiện thông tin liên lạc từ Phòng điều dưỡng đến các khoa phòng.

6. Xây dựng kế hoạch đào tạo lại, đào tạo cho nhân viên mới. Cùng vớí ĐDT khoa xây dựng và tập huấn các quy trình kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu theo từng khối. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện tập quy trình hướng dẫn thực hành điều dưỡng lâm sàng thống nhất trong toàn bệnh viện.

7. Triển khai mô hình kết hợp giữa các giảng viên hướng dẫn lâm sàng (Preceptors) và các giáo viên trong việc giảng dạy lâm sàng cho HS/SV điều dưỡng đến thực tập và thực tế tốt nghiệp tại bệnh viện.